Hun overtok stillingen etter Eva Cecilie Simonsen ved skolestart nå i høst. 

Sjekke de grå boksene for når hun er tilgjengelig, og annen informasjon.