Møtegodtgjørelse

Møtegodtgjørelse

Politiske møter og befaringer der det foreligger en formell innkalling og agenda for møtet.
Det betales ikke møtegodtgjøring for kurs, konferanser o.l.

Ordfører

St%

Årsgodtgjørelse

pr. mnd.

pr. fremmøte

100,00 % 987 997 82 333  

Varaordfører

St%

Årsgodtgj. 

pr. mnd

pr. fremmøte

70,00 % 691 598 57 633  

Leder av plan- og samfunnsutvikling

St%

Årsgodtgj. 

pr. mnd

pr. fremmøte

10,00 % 98 800 8 233 2 058

Leder av drift- og forvaltning

St%

Årsgodtgj. 

pr. mnd

pr. fremmøte

10,00 % 98 800 8 233 2 058

Leder av kontrollutvalget

St%

Årsgodtgj. 

pr. mnd

pr. fremmøte

5,00 % 49 400 4 117 2 058

Gruppeledere

St%

Årsgodtgj. 

pr. mnd

pr. fremmøte

2,50 % 24 700 2 058  

Medlemmer og varamedlemmer

Gjelder til kommunestyret, formannskap, plan- og samfunnsutvikling, drift- og forvaltning og kontrollutvalget 

St%

Årsgodtgj. 

pr. mnd

pr. fremmøte

2,50 %     2 058

Ledere av alle øvrige utvalg

Øvrige utvalg er: Sakkyndig nemnd eiendomsskatt, klagenemnd eiendomsskatt, klageutvalget, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

St%

Årsgodtgj. 

pr. mnd

pr. fremmøte

2,00 %     1 647
 

Medlemmer av øvrige utvalg

Øvrige utvalg er: Sakkyndig nemnd eiendomsskatt, klagenemnd eiendomsskatt, klageutvalget, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

St%

Årsgodtgj. 

pr. mnd

pr. fremmøte

1,50 %     1 235

ad hoc

St%

Årsgodtgj. 

pr. mnd

pr. fremmøte

0,60 %     494

Barne- og ungdomsrådet

Leder og nestleder

Representert i 

St%

Årsgodtgj. 

pr. mnd

pr. fremmøte

Kommunestyret 1,50 %     1 235
Ungdomsrådet 1,00 %     823

Medlemmer

St%

Årsgodtgj. 

pr. mnd

pr. fremmøte

0,40 %     329

Enkeltsaker/habilitet

50 % av møtegodtgjørelsen

Tapt arbeidsfortjeneste

§13 Tapt arbeidsfortjeneste pr. dag pr. time
a. Legitimert tap - inntil en daglønn pr møtedag ink.feriepenger og pensjon.    
b. Selvstendig næringsdrivende; gjennomsnittsnittlig næringsinntekt siste  tre år.    
Maks beløp for erstatning for legitimert tap følger ordførerens godtgjøring, inkl feriepenger (12%) og pensjon (15%): 4894 653

Ordførers godtgjørelse pr. 1.05.19: 987 997
12 % feriepenger:                            118 560
                              1 106 557
15 % pensjon:                                 165 983
                              1 272 540

 

   
c. Ulegitimert tap - 50 % av ordførers godtgjørelse dividert på 1800 timer 2058 274
  Det kan ikke fremmes krav om ulegitimerte tap i forbindelse med kommunestyremøter    

Reisegodtgjørelse

Reisegodtgjørelse gis etter statens satser. Sendes inn snarest mulig og senest hver måned.

Barnepass

  pr. time
Maksimal timesats er 50 % av ordførers godtgjørelse dividert på 1800 274

Krav sendes månedlig.